Nye tider – Ny bestyrelse i Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum efter kampvalg

Af Michael Sørensen

Det var en historisk aften i sagaen om at få et nyt kunstmuseum bygget på den berømte grund ved Kystvej og Øresundsvej i Hornbæk. 

Et meget stort antal hornbækkere – i alt 40 medlemmer af Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum – var torsdag aften mødt op i Havneforeningens lokaler til støtteforeningens årlige generalforsamling. 

Tidligere advokat og nuværende medlem af Helsingør Komunes Ældreråd, Jens Ole Andersen, blev valgt til dirigent, og formand Sine Bayard kunne derefter berette om året, der er gået, og hvor foreningen ifølge formandens beretning havde succes med Kunst i Teltet d- 15.-16. juli. Som noget nyt havde foreningen ifølge formandens beretning også afholdt julemarked på det Fedtede Hjørne med succes. 

Generalforsamlingens mest spændende punkt var valget af ny bestyrelse. Der var lagt op til kampvalg, og blandt de mange fremmødte var der givet fuldmagt til 15 stemmeberettigede medlemmer. 

Men inden da blev regnskabet godkendt med et underskud på 4.715 kr. og en egenkapital på 5.609 kr. 

Efter indsamlingen af de mange stemmesedler stod det klart, at Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum har fået en ny bestyrelse bestående af fem medlemmer.

Den nye bestyrelse, som senere skal konstituere sig med formand, kasserer og sekretær, fik følgende sammensætning: Peter Grønholt, Dorthe Lykkegaard, Anne Gade, Lene Floris (genganger) og Peter Fangel Poulsen. Som suppleant blev Abelone Aagaard, formand for Handel og Turisme, valgt, og som ny revisor faldt valget på Anne Mette Kilian, mens Anne-Mette Krifa stillede op som revisor-suppleant. Bestyrelsen skal desuden udpege to medlemmer, som får plads i bestyrelsen i Fonden Hornbæk Kunstmuseum. Fonden arbejder i disse år på at udmønte en ambitiøs plan om et multifunktionelt kunst- og kulturhus.

Hverken Sine Bayard, som åbnede generalforsamlingen som formand, eller kasserer og webmaster Peter Bayard opnåede ikke valg. Per Larsen var i forvejen trådt ud af bestyrelsen.

Lene Floris takkede efter valget Sine Bayard for hendes mangeårige indsats som formand.

Som sidste punkt på dagsordenen blev det vedtaget at fastholde det årlige kontingent på 100 kr.

Efter generalforsamlingen og indmeldelse af nye medlemmer er støtteforeningen de seneste uger vokset fra 18 til 65 medlemmer.

Ønsker man at bakke op om planerne for den nye kunsthal kan man melde sig ind på http://www.museumihornbaek.dk og indbetale 100 kr. på reg. nr. 9570 kontonummer 12446128 i Danske Bank.