Hvad vil hornbækkerne med Hornbæk Havn og strand?

Helsingør Kommune har startet procesen med at udvikle en helhedsplan for Hornbæk Havn og strand. Den 26. maj 2021 blev der afholdt et virtuelt inspirationsmøde, hvor alle kunne tilmelde sig og blive orienteret om, hvad der ligger på bordet, og hvordan processen skal udfolde sig. Rigtig mange deltog og mødet var positivt og konstruktivt. Nu starter det kommunen kalder idéfasen.

Personligt blev jeg på det virtuelle møde overbevist om, at planen anviser nogle rigtigt gode løsninger, og jeg glæder mig over, at vi som borgere, nu inddrages, så planen kan blive endnu bedre og forankres i hornbækkernes egne ønsker og visioner.

Idéfasen løber frem til 22. juni!!

I denne fase kan alle hornbækkere bidrage med deres gode ideer og input til, hvordan de gerne vil se havnen udvikle sig. Der er oprettet en hjemmeside, hvor man let kan sætte sig ind i projektet og sende sine ideer til kommunen.

Se hjemmesiden ved at klikke her – læs mere om planen og send dine ideer ind! Du kan også se, hvilke ideer andre borgere har sendt ind.

“Helhedsplanen for Hornbæk Havn og Strand er en ret med mange ingredienser, måske endda en flerretters menu. ”Grundingredienserne” er udsøgte: Strand, havn, kyststi og de nærværende fortællinger om fiskerlejet og badebyen. Alle er enige om at her, hvor kysten møder havet, er der fantastisk, og helhedsplanen skal give plads til alle interesser! Derfor har vi brug for dine ideer, så vi får det hele med,” skriver Helsingør Kommune på siden.

Projektområdet for helhedsplanen omfatter Hornbæk Havn, Øresundsvej, Sunspot og strandarealerne mellem Østerbækken og Vesterbækken.

Helhedsplanen skal være en fælles plan med plads til alle interessenter. Planen skal imødekomme lokale udviklingsønsker, værne om naturværdierne og samtidig understøtte ambitionen om Hornbæk som international turismeby.
Helhedsplanen skal balancere de mange interesser i området, og planen skal derfor have fokus på tre ting:

Havnen: Indretning af havnens landarealer herunder: bebyggelsens skala og funktioner, trafikafvikling, parkering og bådopbevaring.

Stranden: Forslag til landskabelig bearbejdning af strandarealerne under hensyn til naturværdierne. Fokus på ankomst og forbindelser.

Stier og byrum: Bedre kobling mellem byen og havnen/stranden med rekreative stiforløb og byrum til ophold. Opgradering af den øst-vest gående Nordkyststi (national cykelrute). Fokus på Øresundsvejs og havnearealernes rolle som byrum, med plads til gående, cyklende og bilister.

Du finder også meget baggrundsmateriale til helhedsplanen her

Hornbaek.blog støttes af Hornbæk Rotary Klub