Covid-19 aflyser 140 års fødselsdag for Hornbæk Havnefest

Rygterne har svirret, men nu er det officielt. Arrangørerne af Hornbæk Havnefest – Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et tæt samarbejde med Fonden Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening – har nu officielt meldt ud, at årets Havnefest i uge 30 er aflyst. Havnefesten skulle ellers have fejret 140 års fødselsdag i år!

Myndighedernes restriktioner i forbindelse med afholdelse af friluftskoncerter i juli 2021 medfører under den fortsatte Corona-pandemi, at det for andet år i træk bliver umuligt at gennemføre Hornbæk Havnefest på et økonomisk velfunderet grundlag. 

Den påbudte sektionsopdeling af det begrænsede publikumsareal foran Store Scene betyder, at kun 2 sektioner à 200 deltagere ville kunne etableres på arealet som under normale omstændigheder kan rumme op til 3.000 betalende publikummer.

Ej heller den påbudte ordning for indendørs, stående arrangementer levner mulighed for afvikling af de populære koncerter i såvel Vise Vers Teltet som i Hyttefadet.

“Vi beklager, at beslutningen er nødvendig, og Foreningen Hornbæk Havnefest bakker solidarisk op om myndighedernes dispositioner. Allerede i marts måned var vi langt henne i årets forberedelser og ventede kun på grønt lys til at aktivere de godt 400 frivillige hornbækkere som hvert år beredvilligt stiller op. 
Det samme gjaldt for de mere end 20 optrædende bands og solister i det færdige musikprogram,” siger Hornbæk Havnefests formand Peter Poulsen.

“Alt er dags dato sat på stand-by i et års tid, men som et lille lys i mørket kan vi fortælle, at hele det omfangsrige musikprogram for 2021 allerede nu er reetableret og vil blive præsenteret på Hornbæk Havnefest 2022,” fortsætter han.

Dermed er to af årets store Hornbæk-begivenheder aflyst. I går meldte Hornbæk Rotary Klub ud, at de også aflyser årets udgave af Hornbæk-løbet på grund af Covid19-restriktioner.

Hornbæk Havnefest skulle have fejret 140 års fødselsdag!

Årets aflysning er særlig ærgerlig, fordi Hornbæk Havnefest skulle have fejret 140-års(!) fødselsdag. Uden tvivl en af Danmarks ældste havnefester, der bortset fra nogle enkelte år under krigen og nu under Covid pandemien i 2020 og 2021, har kørt stort set uafbrudt siden. 

I 1881 hed havnefesten ’Sommerfesten’, og blev afholdt for at styrke havnens slunkne kasse. Havnen var endelig blevet færdigbygget i 1875, med støtte fra Tikøb sogneråd på 1.200 Rigsdaler fordelt over årerne 1873-1875. 

Da man som bekendt skal bruge mange penge for at få en havn til at fungere, og man ønskede at udvikle havnen, besluttede de lokale at rejse nogle penge ved at holde en Sommerfest på Østre Stejleplads den 24. og 25. juli 1881; med kapsejlads, kaproning, basar, tombola, sang, dans, fyrværkeri og ikke mindst et festmåltid, der bestod af bl.a. sild i alle afskygninger. 

Nettooverskuddet fra den første Sommerfest blev 2.800 kroner, et anseeligt beløb på den tid, som havnen nød godt af til videreudviklingen, og som på den måde dannede baggrunden for den voksende kuttervirksomhed. Fra 1881 til 1920 var der i alt 17 søgående kuttere og mange smakker og kvaser. 

Sommerfesten har udviklet sig siden den startede i 1800-tallet, og er blevet til hele Hornbæks familiefest og er byens største event, med ca. 12.000 besøgende i de 3 dage som festen varer. 

I øvrigt er Hornbæk Havnefest Helsingør kommunens størst tilbagevendende event der baserer sig på frivillige – der ved sidste Havnefest talte godt 400. 

Arrangørerne for Havnefesten er Hornbæk Idrætsforening, Hornbæk Bådeklub, Hornbæk Havneforening og Hornbæk Havn, og overskuddet går nu til det dynamiske ungdomsarbejde i byen. 

Hornbæk Havnefest blev senest afholdt i 2019. Det blev den største succes nogensinde – i hvert fald set med økonomiske briller. Omsætningen blev på 2.189.275 kr. og et overskud på hele 650.194 kr. Penge blev fordelt mellem de tre foreninger, der arrangerer havnefesten.

Hornbæk Rotary Klub støtter Hornbaek.blog